Öppettider Mån-fre 09:00-16:00
Open
X

Orientering och Förflyttning.

Orientering och Förflyttning

Hur man på ett säkert och effektivt sätt som synskadad förflyttar sig i miljön.

Jag är utbildad Orienterings- och Förflyttningsspecialist vid La Trobe University i Melbourne och har flera års erfarenhet av att instruera personer med synskador inom området Orientering och Förflyttning. Jag är också utbildad Guide Dog Mobility Instructor vid Guide Dogs Victoria i Melbourne.

Jag har tidigare undervisat i ämnet vid Stockholms Universitet och är flitigt anlitad som föreläsare. Jag erbjuder Syncentraler/Synenheter och andra vårdgivare/organisationer uppdragsutbildningar i ämnet och har haft ett flertal mycket nöjda elever. Utbildningar erbjuds dig som redan arbetar med synpedagogik inom Landstinget, Kommunen eller utbildningsväsendet. Kanske har du en synskadad elev som skall börja i just din klass? Kanske är ni en organisation som arbetar med ledarhundar/assistanshundar och behöver utbilda er personal?

Önskar du en specialanpassad kurs inom OF eller Guide Dog Mobility? Jag anordnar kurser för 4-10 deltagare här hos mig eller tar mig till er och undervisar på plats. Jag reser både inom och utom Sveriges gränser.

Jag erbjuder föreläsningar inom ämnet Orientering och Förflyttning samt inom ämnet ledarhund/assistanshund.

Kanske behöver du/ni rådgivning eller konsultation inom området eller inom andra områden som rör personer med synnedsättning, tex bemötande, tillgänglighet eller ledarhund/assistanshund och allergier. Då kan jag hjälpa till.

Har du en synnedsättning och är i behov av Orienterings och Förflyttningsträning? Jag erbjuder privat individuell träning. Priset är då 450:- per timme inkl moms.