Öppettider Mån-fre 09:00-16:00
Open
X

Assistanshundar.

En assistanshund bör vara en social, samarbetsvillig och arbetsvillig hund. Hos Guide Dogs Stockholm tränar vi mestadels Labradorer till att bli assistanshundar men vi har också någon enstaka Golden Retriever,

Valpen sätts vid åtta veckors ålder ut till en fodervärd där den skall uppfostras, miljötränas och ges en god omvårdnad. Varje månad genomförs träffar för valparna och deras fodervärdar.  Som fodervärd får man då chans till lite extra stöd, tips på träning för just din hund och möjlighet till en social samvaro med andra fodervärdar.  Just nu har vi inget behov av nya fodervärdar då vår verksamhet håller på att skalas ned.

Assistanshundstest och hälsokontroll

När hunden är cirka tolv månader går den igenom ett hälsotest där vi röntgar dess leder och gör en allmän kontroll. Ett par månader senare kallas den till ett lämplighetstest. Under testet ser vi på hur hunden uppför sig i olika miljöer, hur den är i sitt umgänge med andra hundar, om den har en stor jaktlust och vilken typ av samarbetsvilja och arbetslust den har.

Efter detta bör man som dressör ha någorlunda klart för sig om just denna hund kommer att klara av dressyren till assistanshund. Men för att vara på den säkra sidan så skall hunden också genomgå ett BPH och Lämplighetstest. Lämplighetstestet och BPH genomförs av SKK och efter att hunden är godkänd anmäls den dit som satt i dressyr. Vad hunden sedan blir i slutändan beror på kundens behov och önskemål. Hos hos får du din hund skräddarsydd efter dina egna behov. Vi säljer hundar och dressyr av hunden samt samträning av hund och förare i ett paket.

Koncentration är av högsta vikt

Assistanshunden får inte låta sig störas av något när den arbetar. Den måste alltid vara koncentrerad så att den kan utföra sitt arbete oavsett situation eller miljö. Ett av de svåraste hindren för assistanshunden är andra människor och hundar. En assistanshund skall inte störas när den arbetar utan få chans till en lugn och sansad arbetssituation.

 

Det är ekipaget som jobbar tillsammans

För att ekipaget skall vara säkra och göra ett bra jobb är det viktigt att föraren har en god kunskap om sin egen funktionsnedsättning, vilka behov han/hon har och att föraren och hunden är väl samspelta med varandra.

Andra hundar och Assistanshunden

När du är ute med din hund och möter ett assistanshundsekipage är det uppskattat att respekterar den arbetande hunden och inte stör den, låt dem jobba vidare och låt din hund hälsa på en annan ‘vanlig’ hund istället.